TURKU MAAKUNNAN KASVUN VETURINA
Työ tuo kaupunkille hyvinvointia ja verotuloja. Parasta työllisyyspolitiikkaa on tarjota ihmisille töitä. Yritykset luovat työpaikkoja ja kaupungilla on merkittävä rooli yritysystävällisen ilmapiirin luomisessa. Maankäytön ja rakentamisen on tuettava kiihtyvää kaupungistumista harkitulla täydennysrakentamisella, sekä uusien alueiden kaavoituksella. Kaupungin  omistaja- ja elinkeinopolitiikan tulee tukea kilpailuedellytyksiä markkinoilla.

LIIKUNTA KUULUU KAIKILLE
Liikunnan merkitys terveyshaittojen ennaltaehkäisijänä on tunnistettava kaikilla kaupungin tasoilla. Kaupungin liikuntapalveluiden tulee tuottaa yhdessä urheiluseurojen kanssa liikkumaan aktivoivia palveluita kaikille kaupunkilaisille. Urheilukaupunkina meidän tulee ylläpitää lajien tasapuolisia harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksia.

TURKU ON EUROOPPALAINEN KAUPUNKI
Eurooppalaisessa kaupungissa on linna, katedraali ja joki. Turku on eurooppalainen kaupunki. Eurooppalainen Turku ei ole pelkästään hyvien lentoyhteyksien Turku. Se on tahtotila olla kansainvälinen ja houkutteleva kaupunki niin yrityksille, asukkaille, kuin turisteille.

HUOLENPITOA JA KANNUSTUSTA
Yhteiskunnan pitää tukea, niitä jotka tukea eniten tarvitsevat. Lapsiperheiden hyvinvoinnista rakentuu tulevaisuutemme. Lapsiperheiden palveluista on huolehdittava hyvin, päiväkoteja ja kouluja on oltava riittävän lähellä. Kunnan pitää tarjoa erilaisia päivähoitomuotoja. Jokaiselle ihmiselle on turvattava arvokas elämä ja mahdollisuus asua kotona niin pitkään kuin se on mahdollista ja turvallista. Kunnan pitää kannustaa asukkaita esimerkiksi tarjoamalla avustuksia ja neuvontaa esteettömyyttä parantaviin korjauksiin kodeissa.

Elävä Turku kehittyy. Mitä mieltä olet ajatuksista?

kartta

Kupittaa-Itäharju kupittaaitaharju
Turkuun rakentuu kansainvälisesti merkittävä korkeakouluja ja yritysmaailmaa hyödyntävä osaamiskeskittymä. Radanvarteen hyvien kulkuyhteyksien varrelle pitää kaavoittaa uutta asumista ja liikerakentamista.

Reitti ylioppilaskylään yokyla
Ylioppilaskylältä Kupittaalle on kehitettävä paremmat kevyen ja julkisen liikenteen kulkuväylät.

Superbussit superbussi
Joukkoliikenteen päälinjoilla kulkevat bioenergialla ja sähköllä toimivat superbussit.

Tunnin Juna juna
Tunnin juna luo Turusta aidon kaksisuuntaisen työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudun suuntaan

Matkakeskus matkakeskus
Bussi ja junaliikenteen, sekä palvelut yhdistävä matkakeskus tarvitaan Turun portiksi. Monipuolinen rakennus voi sisältää muutakin matkailua tukevia palveluita. Voisiko matkakeskus olla korkea tornirakennus, mitä mieltä olet?

Lentokenttä lentokentta
Lentoasema on eurooppalaisen kaupungin liikkuvuuden kannalta välttämätön. Lentoaseman kilpailukyvystä on huolehdittava.

Lähiliikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät kenka
Kunnan on pidettävä huolta omatoimiseen liikkumiseen kannustavista liikuntapaikoista. Kevyen liikenteen avainväyliä voisi entistä enemmän pitää sulana kaukolämmön jäähdytysveden avulla, joka olisi lisäksi energiatehokasta. Tehdään liikenneratkaisuja, joka ottaa huomioon myös kasvavan pyöräilyn tarpeen.

Urheilupuisto, Impivaara, Kupittaa urheilupuistot
Urheilupuistomme kokoavat monien eri lajien harrastajat yhteen ja niiden kehittymistä tuetaan. Kupittaan alueelle pitää rakentaa lisää keinonurmikenttiä, sekä ympärivuotiset mahdollisuudet jalkapalloharjoitteluun.

Asuinalueet asuinalueet
Sinne missä eniten asutaan pitää myös panostaa. Asuinalueiden elinvoima turvataan harkitulla täydennysrakentamisella, sekä riittävällä palveluntarjonnalla. Kaupungin oma asuntopolitiikka ei saa aiheuttaa asuinalueiden eriytymistä.

Keskusta keskusta
Turun jokiranta ja tori ovat kaupungin sydän. Jokirantaan rakentuu laadukasta asumista ja monipuolisia vapaa-ajan palveluita. Tori pitää uudistaa kaupunkilaisten olohuoneeksi, joka mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen vaivattomasti. Tarvitsemme joukkoliikenteeseen runkolinjan, joka kiertää keskustan ympärillä, jotta torin ympäristössä kulkisi vähemmän busseja.