Liikuntalautakunta käsitteli tämän päivän kokouksessaan paljon huomiota saanutta Alfan kulkuporttiasiaa. Kulkuportti on herättänyt paljon tunteita ja pelkoa siitä, että liikunnan harrastaminen tämän myötä kävisi hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Alfan seurat ovat yksikantaan vastustaneet porttia ymmärrettävistä syistä. Nykyinen käytäntö, jolloin tilaan on ollut suhteellisen vapaa kulku, muuttuu.

Turun Kaupungin taloustilanne on hyvin haasteellinen. Sen voimme huomata käynnissä olevista mm. koko henkilöstöä koskevista YT-neuvotteluista. Jokainen hallintokunta, Liikuntalautakunta muiden mukana, on joutunut tekemään merkittäviä sopeutustoimia. Pelkästään tämän vuoden aikana on jouduttu tekemään hinnastonkorotuksia joiden vaikutus on 500.000 euroa. Samaan aikaan menoja on karsittu 400.000 eurolla. Näiden toimien kokonaisvaikutus lähentelee miljoonaa euroa. Voidaan siis puhua varsin merkittävistä sopeutustoimista, kun lautakunnan budjetti on noin 18.000.000 euroa.

Sopeutustoimet on koottu isoista ja pienistä osista. Lautakunta on käsitellyt asioita talousseminaareissa ja luottamushenkilönä koen, että olen pystynyt vaikuttamaan virkamiesten valmistelemiin asioihin riittävästi. Päätökset eivät ole millään tavalla miellyttäviä. Kansalaisten terveyttä palvelisi varmasti enemmän liikuntapaikkojen maksuttomuus. Näinä aikoina on kuitenkin tehtävä vastuullisia päätöksiä. Itse pidän tärkeimpinä arvoina tasapuolisuutta eri lajien ja liikuntapaikkojen kesken. Kaupungin taloustilanne ei ole parantumassa lähivuosina, vaan sopeutustoimet tulevat jatkumaan. Lisää kipeitä päätöksiä, jotka koskettavat meitä kaikkia, on edessä.

Julkisissa palveluissa verovarat on käytettävä tehokkaasti. Monissa liikuntapaikoissa tämä tarkoittaa kulkuporttiratkaisua, jossa asiakkaat sisään tullessaan käyttävät joko henkilökohtaista tai seuran lunastamaa ranneketta. Liikuntalautakunnan hinnastopäätösten mukaan lasten ja nuorten (alle 20 v.) sisäänpääsy on maksutonta ja aikuisten harjoitusmaksu on 1,5 euroa/kerta. Suurin osa vuoroista liikuntapaikoilla on lasten ja nuorten käytössä. Aikuisten maksulla katetaan kaikilla Turun liikuntapaikoilla noin kolmasosa kaupungille ko. tilasta aiheutuvista kustannuksista.

Tätä kokonaisuutta tarkastellen äänestin Alfan kulkuportin puolesta. Kokonaisuus rakentuu pienistä yksityiskohdista. Portin tarkoitus on saada kulunvalvonta ja laskutus toimimaan luotettavasti. Käyttäjien aiheellista huolta käytännöistä ja turvallisuudesta kuultiin ja päätökseen tehtiin lisäykset:
– kulkuportin käyttöön liittyvät käytännön järjestelyt tulee paikan päällä käydä kaikkien Alfan lajiryhmien kanssa lävitse niin, että kulkuportin käyttöönotto sujuu riittävän pitkällä siirtymäajalla mahdollisimman joustavasti kuitenkin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä ja
– että hankittavan kulkuportin tulee mahdollistaa vanhempien pääsy maksutta pienten lastensa mukana pukuhuonetiloihin sekä seuraamaan lastensa liikuntatapahtumia Alfa tiloissa. Portin tulee olla helppokäyttöinen sekä paloturvallisuusmääräysten mukainen.

Näinä vaikeina aikoina on tärkeää, että me kaikki osallistumme meitä koskeviin päätöksiin. Haluan kiittää kaikkia yhteydenotoista ja toivon jatkossakin palautetta Liikuntalautakunnan asioista. Uskon itse vahvasti, että Turku pysyy jatkossakin liikuntakaupunkina.

21.10.2014 kokouksen pöytäkirja