Olen päässyt tarkastelemaan liikunnan merkitystä ja vaikuttavuutta liikuntapäättäjän näkökulmasta vuoden verran. Turku on yksi Suomen johtavista liikuntakaupungeista. Sanotaan, että euron panostus liikuntaan säästää parhaimmillaan neljä euroa terveyspuolen menoissa. Liikunnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus moniin eri sairauksiin. Kaupunkien liikuntapolitiikassa vaikuttavimmat asiat ovatkin mielestäni liikkumaan aktivoinnin palvelut, sekä itse liikuntapaikat eli olosuhdekysymykset.

Elämme nopeasti muuttuvassa ajassa. Liikunta kamppailee tässä digitalisoituneessa yhteiskunnassa muitten uusien vapaa-ajanvietto muotojen kanssa. Liikaa istuminen on yksi monista liikkumattomuuden ongelmistamme.

Liikuntapaikka-asiat ovat keskeisimpiä kysymyksiä ja tällä hetkellä Turussa pinnalla on ollut erityisesti palloiluhallihanke. Liikuntapaikkamaksujen ja vuokrien hintakehitys haastaa meidät keksimään tulevaisuudessa uusia ratkaisuja. Seurojen toiminta-avustukset ja harjoitustila-avustukset ovat vaarassa supistua muitten kustannusten noustessa.

Liikunta- ja urheilu muodostavat suomalaisen kansanterveyden kivijalan. Lisenssiurheilijoiden lisäksi urheiluseurat liikuttavat vuosittain miljoonia suomalaisia. Tällaisina epävarmuuden aikoina seurojen ja yhteisöjen merkitys voimistuu. Huoli tulevaisuudesta on aito, kun nuoret valmistuvat kouluistaan vailla varmuutta tulevaisuudesta ja työpaikasta.

Individualismi ja yksilöllisyys ovat yksi ajan kuvaavimpia ja voimakkaimmin kasvaneita käsitteitä. Yksilöllisyyden toisella puolella voisi olla yhteisöllisyys. Mitä yhteisöllisyys sitten on? Mielestäni yhteisöllisyys on yhdessä kasvamista ja yhdessä olemista erilaisissa arjen muodoissa. Yhdessä kasvamisesta, toisen ihmisen kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta ja huolehtimisesta syntyvä side on vahva.

Olin taannoin vieraana erään urheiluseuran 10-vuotisjuhlilla. Kyseistä seuraa perustettaessa suurin osa jäsenistä oli 15–16 vuotiaita. Seuran toiminnan tarkoituksena on edelleen liikunnan ja pelaamisen ilosanoman levittäminen ja toteuttaminen, sekä tietysti hauskanpito ystävien kesken. Nämä nuoret miehet ovat seuraa perustettaessa jo nuorina oivaltaneet liikunnan ja seuratoiminnan syvimmän olemuksen.

Oikein hyvää joulua!

Jouluterveiset keittiöstä vaimoni Veeran vierestä.
Jouluterveiset keittiöstä vaimoni Veeran vierestä.